Bemiddeling voor aangesloten bedrijven

Ondanks inspanningen van beide kanten kan er in de relatie met een klant of leverancier iets mis gaan. Als er een geschil ontstaat waar u samen niet uit komt, kan ICTWaarborg vaak bemiddelen. Vele geschillen met klanten en partners van ICTWaarborg zijn op deze wijze al op een voor beide partijen prettige wijze opgelost.

Bemiddeling met een leverancier

Een probleem met een distributeur of fabrikant waarvan u uw producten afneemt? Het kan voorkomen. Natuurlijk zult u er alles aan doen om tot een oplossing te komen, maar soms lukt dat niet. Wanneer deze distributeur of fabrikant een partner is van ICTWaarborg kunt u ons in dat geval vragen een bemiddelende rol te spelen.

Voorwaarde is wel dat u zelf al die stappen hebt ondernomen die mochten worden verwacht. Dit betekent bijvoorbeeld dat u zelf al contact heeft gehad met de andere partij en de zaak daar ter sprake heeft gebracht met de bedoeling om tot een oplossing te komen. Ook moeten de stappen zijn gezet die mochten worden verwacht, bijvoorbeeld dat u bij een zaak waar het om het regresrecht gaat inmiddels ook uw distributeur formeel schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld wanneer deze weigert de kosten te vergoeden die u hebt moeten maken om uw klant schadeloos te stellen.
Met andere woorden: ICTWaarborg kan niet uw onderhandelaar zijn wanneer iets niet goed dreigt te verlopen, maar wil wel proberen een oplossing te bereiken als u geen uitweg meer ziet.

De mogelijkheid om bemiddeling met een leverancier aan te vragen vindt u in ons Extranet onder de knop 'Deelnemerservice'.