Certificering

Klanten van bij ICTWaarborg aangesloten bedrijven mogen er van uitgaan dat zij goed en deskundig worden geholpen en dat het bedrijf waarmee ze zaken doen aan een aantal kwaliteitseisen voldoet. Om de kwaliteit van de ruim 1.300 ICTWaarborg-deelnemers nog beter te kunnen garanderen, is er een certificeringsprocedure. Hierbij wordt gecontroleerd, onder andere aan de hand van de website van de deelnemer, of ook daadwerkelijk wordt voldaan aan wettelijke vereisten en de gedragsregels van ICTWaarborg. Het initiatief voor certificering ligt bij de deelnemer. Deze kiest er zelf voor of hij wil worden gecertificeerd of niet.

Gedurende de beoordelingsperiode is het bedrijf aspirant-deelnemer. Pas nadat de certificering een feit is, is het bedrijf volwaardig deelnemer, hetgeen inhoudt dat klanten vanaf die tijd een beroep kunnen doen op de zekerheden die ICTWaarborg biedt.

Aan het bedrijf wordt een certificaat uitgereikt dat een jaar geldig is. De certificering geldt voor de kenmerkende ICT-activiteiten die horen bij de branche(s) waarbij het bedrijf is aangesloten. Ter verduidelijking: een deelnemer kan dus wel zijn ingeschreven bij drie branches, maar gecertificeerd zijn voor twee branches en één (nog) niet. In dat geval mag hij op zijn website nog niet het gecertificeerd-logo tonen, want dit zou de bezoekers van de website een misleidende indruk geven. Pas als het bedrijf in alle branches waarvan het lid is voldoet aan de certificeringseisen, is het toegestaan het gecertificeerd-logo te tonen. Tot die tijd mag de deelnemer op zijn website wel apart vermelden voor welke branches hij wel is gecertificeerd. Om het kwaliteitspeil zo hoog mogelijk te houden wordt de certificeringsprocedure jaarlijks doorlopen en wordt ook jaarlijks een nieuw certificaat verstrekt. Tijdens de certificeringsscan komen - afhankelijk de activiteiten van het betreffende bedrijf - o.a. de volgende aspecten aan bod:

 • of het logo van ICTWaarborg duidelijk aanwezig is op de homepage en is gelinkt aan de profielpagina van het bedrijf op de website van ICTWaarborg;
 • of de juiste algemene voorwaarden worden toegepast en of deze door de klant op de juiste wijze zijn te downloaden;
 • of de KvK-inschrijving klopt;
 • of een apart vermelde privacy- of klachtenbeleid niet in tegenspraak is met de privacyregeling van ICTWaarborg.
 • of de bedrijfsnaam op de website is vermeld;
 • of het bezoekadres is vermeld;
 • of het KvK-nummer is vermeld;
 • of het e-mailadres is vermeld;
 • of het telefoonnummer is vermeld;
 • of het retourrecht en de manier waarop men daarvan gebruik kan maken, is vermeld;
 • of de prijs inclusief BTW is wanneer de website zich vooral op consumenten richt;
 • of de consument alle informatie over verzend- en leveringskosten krijgen voordat hij de bestelprocedure start;
 • of duidelijk is welke stappen moeten worden doorlopen om tot de elektronische overeenkomst te komen en of voor de klant duidelijk is op welk moment de overeenkomst tot stand komt;
 • of de bestelprocedure zodanig is dat een fout die de klant tijdens het bestelproces maakt nog vóór het sluiten van de overeenkomst kan worden hersteld;
 • of tijdens het bestelproces de algemene voorwaarden zichtbaar worden, bijvoorbeeld door middel van een link (mag geen pop-up zijn);
 • of het bedrijf de mogelijkheid biedt om bij aflevering te betalen;
 • of de webwinkel bij een garantieafhandeling niet alleen maar doorverwijst naar de fabrikant/importeur, maar aangeeft dat de consument ook bij hem terecht kan als het om garantie gaat;
 • of de website vermeldt op welke tijden de winkel telefonisch bereikbaar is;
 • of de consument, voordat hij de bestelprocedure start, op de website informatie kan lezen over de wijze waarop bestellingen worden bezorgd;
 • of het voor de bezoeker bij een eventuele klacht makkelijk en duidelijk is hoe en bij wie hij terecht kan, hoe snel hij een reactie kan verwachten en of deze informatie ook goed is terug te vinden op de site;
 • of de verwerking van de persoonsgegevens en de betaling via een beveiligde HTTPS-verbinding loopt;
 • of bij het aanbieden van diensten de juiste informatie wordt gegeven;de belangrijkste kenmerken van de producten of de diensten worden vermeld.

De certificering van een deelnemer vindt jaarlijks plaats middels een vragenlijst.