Bent u één van de vormgevers van het nieuwe Nederland?

Geplaatst op 15 december 2017 om 10:50

Op 4 oktober 2018 vindt de 7e editie van de Innovation Expo (IE2018) plaats, deze keer in de RDM Onderzeebootloods en het RDM Congrescentrum in Rotterdam Zuid. Met de IE2018 biedt de overheid een podium aan bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden om innovaties voor het voetlicht van een breed nationaal en internationaal publiek te brengen. 

Als ICT-brancheorganisatie zien wij dagelijks mooie initiatieven en bijzondere innovaties voorbijkomen in onze branche. Vandaar dat wij de Innovation Expo 2018 bij u onder de aandacht willen brengen.

De IE2018 biedt u een interessante plek om zaken te doen, uw netwerk uit te breiden en uw innovaties extra in de spotlight te zetten. U heeft de kans uw innovatie als een experience te presenteren in een inspirerende omgeving.

Bent u één van de vormgevers van het nieuwe Nederland? Heeft u een innovatie die bijdraagt aan het veilig, leefbaar en bereikbaar houden van ons land? Dan is de IE2018 iets voor u!

Waar kunt u uw ideeën indienen?

U kunt uw innovatie tot 1 februari 2018 sturen naar: IE2018@minienm.nl. Een lid van het projectteam zal daarna zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Bij het indienen moet u in ieder geval het volgende aangeven:

  • De naam van uw organisatie en uw eigen contactgegevens.
  • Welke innovatie (naam innovatie) wilt u laten zien? Geef een korte beschrijving (max 250 woorden)
  • Welke bijdrage levert uw innovatie aan de maatschappelijke uitdaging(en)?
  • Op welke wijze kunt u uw innovatie als een experience tonen? 
  • Met welke organisaties/netwerken werkt u samen aan deze innovatie?
  • Wat heeft u nodig op IE2018 voor een versnelling of opschaling van de innovatie?

Meer informatie

De IE2018 is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Buitenlandse Zaken. Meer informatie >>

Meer nieuws, december 2017